próbuję ukołysać

rozedrgane myśli

wymykają się

– jak twoje dłonie –

niepokorne

drapiąc szyby piszą wiersze

z puentą

gdzie jeszcze nieugaszone

 

tak mi ciebie wciąż mało…

 

rumienieję nadzieją

na kiedyś …